I
Polska mi w duszy gra 2016
Muzyczno-artystyczny
Obóz zorganizowany w ramach projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 2016dla 60 uczestników... więcej
I
Z teatrem za pan brat 2015
obóz liderski o tematyce teatralnej
warsztaty teatralne, w których grupa zostanie podzielona na zespoły. Każdy zespół będzie realizował inne działanie. Pierwszy... więcej
II
Co mi w duszy gra? 2015
obóz liderski o tematyce muzyczno - artystycznej
warsztaty muzyczno – artystyczne zakładają wspólne pełne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki... więcej
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej