I
Z teatrem za pan brat 2015
obóz liderski o tematyce teatralnej
warsztaty teatralne, w których grupa zostanie podzielona na zespoły. Każdy zespół będzie realizował inne działanie. Pierwszy... więcej
II
Co mi w duszy gra? 2015
obóz liderski o tematyce muzyczno - artystycznej
warsztaty muzyczno – artystyczne zakładają wspólne pełne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki... więcej
III
Sztuka lokalna 2015
obóz liderski dotyczący sztuki i architektury
blok realizuje tematykę artystyczną. W jego skład wchodzą warsztat z historii sztuki i architektury. Zostanie prowadzony metodą projektu... więcej
IV
Nasza historia najnowsza 2015
obóz liderski o tematyce historycznej
tematyka obejmuje przeprowadzenie zajęć dotyczących polskiej historii najnowszej i poznanie aktualnych wydarzeń z polskiej polityki, istotnych... więcej
V
Co mi w duszy gra? 2015
obóz liderski o tematyce muzyczno - artystycznej
warsztaty muzyczno – artystyczne zakładają wspólne pełne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki... więcej
VI
Zostań dziennikarzem 2015
obóz liderski o tematyce dziennikarskiej
uczestnicy zajęć, posługując się metodą pracy w grupach, a także metodą projektową, nauczą się zbierania materiału, doboru oraz selekcji... więcej
VII
Zostań dziennikarzem 2015
obóz liderski o tematyce dziennikarskiej
uczestnicy zajęć, posługując się metodą pracy w grupach, a także metodą projektową, nauczą się zbierania materiału, doboru oraz selekcji... więcej
VIII
Zostań dziennikarzem 2015
obóz liderski o tematyce dziennikarskiej
uczestnicy zajęć, posługując się metodą pracy w grupach, a także metodą projektową, nauczą się zbierania materiału, doboru oraz selekcji... więcej
IX
Żyję zdrowo i ekologicznie 2015
obóz liderski dotyczący zdrowego trybu życia
obóz zakłada realizację tematu z zakresu zdrowego odżywiania się,poznania różnych stylów odżywiania się oraz idei życia... więcej
X
Kształtowanie postaw obywatelskich 2015
obóz liderski o tematyce społecznej
w ramach obozu zakłada się poszerzenie wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym głównie prawa i obowiązki obywatela, a także... więcej
XI
Poznaj region 2015
obóz liderski o tematyce geograficznej
w ramach projektu zakłada się poszerzenie wśród uczestników wiedzy z zakresu współpracy i komunikacji interpersonalnej,a... więcej
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej