Świat w naszych oczach - Akademia Smartfona
31.10.2015
Przez dwa tygodnie warsztatów młodzi liderzy zdobywali wiedzę i doskonalili swoje kompetencje przywódcze poprzez wspólną pracę nad projektem (prezentacjami dotyczącymi krajów zamieszkania oraz debatą na... więcej
Pożegnania nadszedł czas..
29.10.2015
Nadszedł czas na finalną debatę i prezentacje przygotowaneprzez młodych liderów w ciągu dwutygodniowych warsztatów liderskich. 29 października spotkaliśmy się "Na styku kultur", aby opowiedzieć sobie o naszych... więcej
Z wizytą u Książąt Mazowieckich
28.10.2015
28 października nasi młodzi liderzy pojechali na wycieczkę do Ciechanowa. W planie było między innymi zwiedzanie średniowiecznego Zamku Książąt Mazowieckich, na którym odbyła się multimedialna lekcja historii. więcej
W zdrowym ciele... - zajęcia w klubie fitness
27.10.2015
27października dzięki uprzejmości Fitness Clubu Palladium po razkolejny nasi młodzi liderzy mogli skorzystać wspólnie z uczniami Liceum w Pułtusku ze specjalnie przygotowanych zajęć w klubie fitness. Energetyczny trening, prowadzony z... więcej
Wycieczka do Warszawy grupa II
25.10.2015
Podczas wycieczki uczestnicy warsztatów liderskich zobaczyć mogli miasto zwysokości 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki, potem spacer Parkiem Saskim pod Grób Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzanie Starówki, wraz z siedzibą... więcej
Dzień sportowy
24.10.2015
24 października na sali Szkoły Podstawowej w Pułtusku odbyły się zajęcia sportowe. Na młodzież z obozu liderskiego orazmłodzieżpolonijną z Niemiec czekało wiele atrakcji sportowych. Można było pograć w koszykówkę,... więcej
Dzień sportowy cz. 2
24.10.2015
Dzień sportowy cz. 3
24.10.2015
Karaoke liderskie
24.10.2015
24października odbyło się międzynarodowekaraoke liderskie wspólnie z zaproszonymi gośćmi - młodzieżą z Niemiec. Organizacją wydarzenia zajęli się młodzi uczestnicyobozu liderskiego.Popisom wokalnym zdolnej młodzieży nie było... więcej
Karaoke liderskie
24.10.2015
X
Kształtowanie postaw obywatelskich
obóz liderski o tematyce społecznej

w ramach obozu zakłada się poszerzenie wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym głównie prawa i obowiązki obywatela, a także podniesienie kompetencji animatorów - uczestników poprzez powierzone im zadanie, jakim będzie zaprojektowanie produktu promującego postawę obywatelską lub informującego o prawach obywatela. Obóz będzie dzielił się na dwa etapy: pierwszy etap - zapoznanie się z prawami i obowiązkami obywatela oraz drugi etap - stworzenie produktu promującego obywatelską postawę wśród młodzieży lub informującego młodych obywateli o swoich prawach. Każdy z etapów będzie trwać jeden tydzień. Pierwszy etap - zapoznanie się z prawami i obowiązkami obywatela – obejmować będzie zapoznanie się z najważniejszymi elementami systemu prawnego funkcjonującego w Polsce, najważniejszymi aktami prawnymi  i innymi dokumentami związanymi z prawami i obowiązkami obywatela, zapoznanie się z instytucjami działającymi w interesie obywatela oraz wizyta w miejscach, w których pełnione są wybrane funkcje publiczne. Drugi etap będzie przeznaczony na stworzenie produktu promującego obywatelską postawę wśród młodzieży lub informującego młodych obywateli o swoich prawach. Może być to – w zależności preferencji uczestników oraz po uzgodnieniu z trenerem – filmik, gazetka, plakat, akcja promocyjna itp.., biorąc pod uwagę, że odbiorcą produktu będzie polska i zagraniczna młodzież. Pierwsza faza tego etapu (jeden – dwa dni) będzie przeznaczona na dokładne przedstawienie zadania, przygotowanie uczestników do jego wykonania oraz podział na grupy robocze. Kolejna faza obozu będzie czasem, który uczestnicy wykorzystają na zaprojektowanie ww. produktu. W ostatni dzień odbędzie się finał obozu, na którym grupy robocze zaprezentują zaprojektowane przez siebie mapy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej