X
Kształtowanie postaw obywatelskich
obóz liderski o tematyce społecznej

w ramach obozu zakłada się poszerzenie wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w tym głównie prawa i obowiązki obywatela, a także podniesienie kompetencji animatorów - uczestników poprzez powierzone im zadanie, jakim będzie zaprojektowanie produktu promującego postawę obywatelską lub informującego o prawach obywatela. Obóz będzie dzielił się na dwa etapy: pierwszy etap - zapoznanie się z prawami i obowiązkami obywatela oraz drugi etap - stworzenie produktu promującego obywatelską postawę wśród młodzieży lub informującego młodych obywateli o swoich prawach. Każdy z etapów będzie trwać jeden tydzień. Pierwszy etap - zapoznanie się z prawami i obowiązkami obywatela – obejmować będzie zapoznanie się z najważniejszymi elementami systemu prawnego funkcjonującego w Polsce, najważniejszymi aktami prawnymi  i innymi dokumentami związanymi z prawami i obowiązkami obywatela, zapoznanie się z instytucjami działającymi w interesie obywatela oraz wizyta w miejscach, w których pełnione są wybrane funkcje publiczne. Drugi etap będzie przeznaczony na stworzenie produktu promującego obywatelską postawę wśród młodzieży lub informującego młodych obywateli o swoich prawach. Może być to – w zależności preferencji uczestników oraz po uzgodnieniu z trenerem – filmik, gazetka, plakat, akcja promocyjna itp.., biorąc pod uwagę, że odbiorcą produktu będzie polska i zagraniczna młodzież. Pierwsza faza tego etapu (jeden – dwa dni) będzie przeznaczona na dokładne przedstawienie zadania, przygotowanie uczestników do jego wykonania oraz podział na grupy robocze. Kolejna faza obozu będzie czasem, który uczestnicy wykorzystają na zaprojektowanie ww. produktu. W ostatni dzień odbędzie się finał obozu, na którym grupy robocze zaprezentują zaprojektowane przez siebie mapy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej