Artur Gałęski
historyk, nauczyciel - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.
Autor publikacji z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły „Jak stworzyć wewnątrzszkolny system oceniania?” oraz opracowań dotyczących integracji pogranicza polsko-niemieckiego m.in. „Szkoła polska wobec integracji z Unią Europejską”.... więcej
Mariola Konopka
absolwentka pedagogiki oraz podyplomowych studiów z filozofii oraz zarządzania w oświacie. Ukończyła również studia z zakresu coachingu w organizacji w Warszawie. Nauczycielka, dyrektorka szkół w kraju i za granicą, pracowała w administracji publicznej. więcej
Agata Żukowska
z wykształcenia polonista - komparatysta, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja”; specjalista od nauczania języka polskiego, korektorka, kuratorka i organizatorka międzynarodowych wystaw oraz projektów kulturalnych, autorka tekstów do katalogów wystaw. więcej
Sebastian Zielonka
historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent kierunku Historia Francji dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Paris- Sorbonne w Paryżu, autor książek i artykułów o tematyce regionalnej i historycznej, specjalista w nauczaniu historii i kultury dla obcokrajowców, inicjator projektów kulturalnych i... więcej
Grażyna Iwona Motylińska
magister filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego z wieloletnim stażem pracy. Stopień awansuzawodowego: nauczyciel dyplomowany. Od 2001 r. egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego,a od 2006 r. egzaminator z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. więcej
Tobiasz Lubczyński
Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni współpracownik licznych instytucji kulturalnych oraz samorządowych. Specjalista w dziedzinie pedagogiki. Autor licznych projektów edukacyjnych. więcej
Jan Świątek
Nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Zna cztery języki obce (angielski, francuski, hiszpański i portugalski), aktualnie uczy się również języka rosyjskiego. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych, uczył m.in. polskich... więcej
Eliza Bobrowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją wiedzę i umiejętności kieruje w stronę zarządzania projektami, w szczególności metodyk z nimi powiązanych,m.in. PRINCE2®, Zarządzanie Ryzykiem.Doświadczenie zdobyła w projektach edukacyjnych realizowanych ze środków Unii... więcej
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej