Mariola Konopka

absolwentka pedagogiki oraz  podyplomowych  studiów z filozofii oraz zarządzania w oświacie. Ukończyła również studia z zakresu coachingu w organizacji w Warszawie. Nauczycielka, dyrektorka szkół w kraju i za granicą, pracowała w administracji publicznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej