Artur Gałęski

historyk, nauczyciel - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.
Autor publikacji z zakresu mierzenia jakości pracy szkoły „Jak stworzyć wewnątrzszkolny system oceniania?” oraz opracowań dotyczących integracji pogranicza polsko-niemieckiego m.in. „Szkoła polska wobec integracji z Unią Europejską”. Współautor poradnika dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Jeż” - opracowania przygotowanego przez zespół ekspertów z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w samorządzie jako radny powiatowy i wiceburmistrz oraz pracy w administracji rządowej jako doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej do spraw edukacji, kuratora oświaty i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie nadzorował realizację projektów systemowych w obszarze zmian systemu egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej, e-egzaminów i projekt modernizacji egzaminów zawodowych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Organizował i koordynował Kurs Języka Polskiego z Elementami Historii i Kultury Polskiej dla Polaków ewakuowanych z Donbasu. Jest koordynatorem merytorycznym w projekcie Erasmus+ „Polsko-Litewski innowacyjny kurs edukacji pozaformalnej Wspólny Język” oraz koordynatorem zadania publicznego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej - Akademia Liderów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej