Grażyna Iwona Motylińska

magister filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego z wieloletnim stażem pracy. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany. Od 2001 r. egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego, a od 2006 r. egzaminator z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej