Sebastian Zielonka

historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent kierunku Historia Francji dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Paris- Sorbonne w Paryżu, autor książek i artykułów o tematyce regionalnej i historycznej, specjalista w nauczaniu historii i kultury dla obcokrajowców, inicjator projektów kulturalnych i wystaw.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej