Eliza Bobrowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją wiedzę i umiejętności kieruje w stronę zarządzania projektami, w szczególności metodyk z nimi powiązanych,m.in. PRINCE2®, Zarządzanie Ryzykiem. Doświadczenie zdobyła w projektach edukacyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w administracji rządowej. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi placówkami oraz ośrodkami oświatowymi. Interesuje się kulturą narodową regionów oraz jej wpływem na proces motywowania w zarządzaniu międzykulturowym. W wolnych chwilach preferuje aktywne formy wypoczynku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej