W czasie wolnym
30.10.2015
Warsztaty
29.10.2015
Warsztaty
28.10.2015
Zwiedzanie Olsztyna
28.10.2015
W czasie wolnym
26.10.2015
Zajęcia sportowe
26.10.2015
Wycieczka do Gdańska
24.10.2015
Najpierw młodzi liderzy zwiedzili QuestRooms. Jest to wyjątkowa forma rozrywki i zabawy w grupie. Podzielenina trzy grupy, mieli do wykonania rozmaite zadania.Jedna zgrup szukała zaginionychprezentów, druga próbowała wydostać się... więcej
Na zajęciach
21.10.2015
Międzynarodowy Dzień Międzykulturowy
21.10.2015
Młodzież została zaproszona na obchody II Międzynarodowego Dnia Międzykulturowego naUniwersytecieNauk Humanistycznych w Olsztynie. Można było zobaczyćtańce polskie różnych regionów Polski oraz taniec orientalny. Impreza ta ma... więcej
Spotkanie z uczniami Liceum
21.10.2015
XI
Poznaj region
obóz liderski o tematyce geograficznej

w ramach projektu zakłada się poszerzenie wśród uczestników wiedzy z zakresu współpracy i komunikacji interpersonalnej, a także zdobycie kompetencji liderskich w dziedzinie geografii i dziennikarstwa. Warsztaty rozpoczną się od spotkań z eksperami z zakresu komunikacji społecznej, dziennikarstwa prasowego, a także dziennikarstwa radiowego. Uczestnicy poprzez aktywny udział w prowadzonych zajęciach, a także pracę metodą projektu zdobędą szeroką wiedzę geografii i historii Polski, a także dzięki ciekawym praktycznym zajęciom z wykorzystaniem rozmaitych technik komunikacyjnych nabędą umiejętności liderskich, które potem będą mogli wykorzystać we własnym miejscu zamieszkania. Podczas obozu planowane są rozmaite wycieczki szlakami turystycznymi, spotkania z lokalnymi znawcami z dziedziny krajoznwstwa. Jako efekt finalny obozu przygotowane zostaną mapy turystyczne, które ilustrować będą w sposób interesujący i przyjazny młodemu odbiorcy najciekawsze zakątki Warmii i Mazur wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami, jakie powinniśmy mieć, wybierając się na wycieczkę. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej