Międzynarodowy Dzień Międzykulturowy

Młodzież została zaproszona na obchody II Międzynarodowego Dnia Międzykulturowego na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Olsztynie. Można było zobaczyć tańce polskie różnych regionów Polski oraz taniec  orientalny.  Impreza ta ma na celu przekazanie młodym ludziom intencji tolerancji  oraz porozumienia  między różnymi kulturami świata. 

XI
Poznaj region
obóz liderski o tematyce geograficznej

w ramach projektu zakłada się poszerzenie wśród uczestników wiedzy z zakresu współpracy i komunikacji interpersonalnej, a także zdobycie kompetencji liderskich w dziedzinie geografii i dziennikarstwa. Warsztaty rozpoczną się od spotkań z eksperami z zakresu komunikacji społecznej, dziennikarstwa prasowego, a także dziennikarstwa radiowego. Uczestnicy poprzez aktywny udział w prowadzonych zajęciach, a także pracę metodą projektu zdobędą szeroką wiedzę geografii i historii Polski, a także dzięki ciekawym praktycznym zajęciom z wykorzystaniem rozmaitych technik komunikacyjnych nabędą umiejętności liderskich, które potem będą mogli wykorzystać we własnym miejscu zamieszkania. Podczas obozu planowane są rozmaite wycieczki szlakami turystycznymi, spotkania z lokalnymi znawcami z dziedziny krajoznwstwa. Jako efekt finalny obozu przygotowane zostaną mapy turystyczne, które ilustrować będą w sposób interesujący i przyjazny młodemu odbiorcy najciekawsze zakątki Warmii i Mazur wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami, jakie powinniśmy mieć, wybierając się na wycieczkę. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej