Wycieczka do Gdańska

Najpierw młodzi liderzy zwiedzili  QuestRooms. Jest to wyjątkowa forma rozrywki i zabawy w grupie. Podzieleni na trzy grupy, mieli do wykonania rozmaite zadania. Jedna z grup szukała  zaginionych prezentów, druga  próbowała wydostać się z cel więziennych, a trzecia grupa musiała  sprawdzić się w inteligencji.  Więźniom i ich krewnym udało się – dzięki ogromnej  współpracy wydostać z cel.

Kolejnym punktem programu były spacer po Starówce oraz wizyta w Centrum Naukowym Hewelianum.

XI
Poznaj region
obóz liderski o tematyce geograficznej

w ramach projektu zakłada się poszerzenie wśród uczestników wiedzy z zakresu współpracy i komunikacji interpersonalnej, a także zdobycie kompetencji liderskich w dziedzinie geografii i dziennikarstwa. Warsztaty rozpoczną się od spotkań z eksperami z zakresu komunikacji społecznej, dziennikarstwa prasowego, a także dziennikarstwa radiowego. Uczestnicy poprzez aktywny udział w prowadzonych zajęciach, a także pracę metodą projektu zdobędą szeroką wiedzę geografii i historii Polski, a także dzięki ciekawym praktycznym zajęciom z wykorzystaniem rozmaitych technik komunikacyjnych nabędą umiejętności liderskich, które potem będą mogli wykorzystać we własnym miejscu zamieszkania. Podczas obozu planowane są rozmaite wycieczki szlakami turystycznymi, spotkania z lokalnymi znawcami z dziedziny krajoznwstwa. Jako efekt finalny obozu przygotowane zostaną mapy turystyczne, które ilustrować będą w sposób interesujący i przyjazny młodemu odbiorcy najciekawsze zakątki Warmii i Mazur wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami, jakie powinniśmy mieć, wybierając się na wycieczkę. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej