Prace na materiale źródłowym cz. I - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników
19.07.2015
Dawna Legnica ul. Chojnowska Dawna Legnica to piękne miasto o ciekawej i barwnej historii. Przed wojną światową słynęło z pięknej i interesującej architektury. Jednym z przykładów myśli architektonicznej jest ulica Chojnowska.... więcej
Prace na materiale źródłowym cz. II - kolaże wykonane na zajęciach przez uczestników obozu
19.07.2015
Dawna Jelenia Góra ul. Bankowa Jelenia Góra to piękne miasto obogatej iciekawej historii. Warto poznać jego dzieje izapoznać się zarchitekturą minionych lat. Poniższe fotografie prezentują ulicę Bankową, która przed... więcej
Prace na materiale źródłowym cz. III - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników
19.07.2015
Pogorzele – wieś, która nie istnieje. Pogorzele to osada powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII. Przed II wojną światową funkcjonowała pod niemiecką nazwą Neuvorwerk. Położona była na linii wałów... więcej
Prace na materiale źródłowym cz. IV - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników
19.07.2015
Dawny Luboszów - dziś najmniejsza wieś w Polsce. Luboszów to najmniejsza wieś w Polsce połozona w odległości 22 km od Bolesławca w gminie Osiecznica. Do 1945 roku funcjonowała w obrębie administracyjnym... więcej
Wycieczka do Warszawy
14.07.2015
Warszawa to jedno z najlepszych miejsc, aby poznać historię Polski, zarówno tę najnowszą, jak i dawną. Młodzież w stolicy zwiedzała najciekawsze zabytki, w tym Zamek Królewski oraz Łazienki. Wśród odwiedzanych miejsc... więcej
Spotkanie w SWP
14.07.2015
Podczas wycieczki do Warszawy młodzi liderzy mieliokazję zwiedzić siedzibę Stowarzyszenia 'Wspólnota Polska" oraz spotkać się z jego władzami. więcej
Sport to zdrowie!
10.07.2015
10 lipca odbył się na boisku sportowym Domu Poloniiintegracyjny mecz, w którym zagrały drużyny zawodników z Litwy oraz młodzieży z Pułtuska. więcej
Podczas zajęć
08.07.2015
Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki bycia liderem, ale także pracując na tekstach źródłowych oraz z pomocą multimediów, doskonalą wiedzę z zakresu polskiej historii najnowszej. więcej
Nasza historia najnowsza - zaczynamy!
06.07.2015
Rozpoczął się kolejny obóz z serii Akademii Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tym razem powitaliśmy grupy z Czech oraz z Litwy. Na zajęciach o tematyce historycznej młodzi liderzy poznają... więcej
IV
Nasza historia najnowsza
obóz liderski o tematyce historycznej

tematyka obejmuje przeprowadzenie zajęć dotyczących polskiej historii najnowszej i poznanie aktualnych wydarzeń z polskiej polityki, istotnych dla rozwoju kraju. Uczestnicy, pracując w grupach, będą prowadzili badania na autentycznych dokumentach historycznych, odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz będą uczestniczyć w spotkaniach z politykami i liderami polskiej sceny politycznej. W wyniku projektu młodzi uczestnicy będą mogli zorientować się w bieżącej historii kraju, a także polityce, jak również zdobyć niezbędną wiedzę jako podstawę do formułowania i wysuwania indywidualnych hipotez oraz wniosków. Końcowym założeniem obozu będzie, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, zorganizowanie wspólnej debaty na zadany temat z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej. Celem będzie nabycie umiejętności krytycznego myślenia i zdolności szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Poprzez udział w projekcie grupy uczestników będą mogły zintegrować się zarówno ze społeczeństwem polskim, jak i poznać jego specyfikę oraz nurtujące zagadnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej