Prace na materiale źródłowym cz. I - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników

Dawna Legnica ul. Chojnowska

Dawna Legnica to piękne miasto o ciekawej i barwnej historii. Przed wojną światową słynęło z pięknej i interesującej architektury. Jednym z przykładów myśli architektonicznej jest ulica Chojnowska. Przed II wojną światową funkcjonowała pod niemiecką nazwą Heinauerstrasse. Została wytyczona już w epoce średniowiecza i obecnie jest jedną z najdłuższych ulic miasta o długości 2613 metrów. Dziś wyznacza kierowcom drogę na Chojnów i inne miasta regionu w kierunku granicy z Niemcami, a do połowy XX wieku kursowały po niej tramwaje, które przeszły już do historii. Dawny urok ulicy Chojnowskiej możemy podziwiać na starych kartach pocztowych, które przetrwały zawirowania losu.

 

IV
Nasza historia najnowsza
obóz liderski o tematyce historycznej

tematyka obejmuje przeprowadzenie zajęć dotyczących polskiej historii najnowszej i poznanie aktualnych wydarzeń z polskiej polityki, istotnych dla rozwoju kraju. Uczestnicy, pracując w grupach, będą prowadzili badania na autentycznych dokumentach historycznych, odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz będą uczestniczyć w spotkaniach z politykami i liderami polskiej sceny politycznej. W wyniku projektu młodzi uczestnicy będą mogli zorientować się w bieżącej historii kraju, a także polityce, jak również zdobyć niezbędną wiedzę jako podstawę do formułowania i wysuwania indywidualnych hipotez oraz wniosków. Końcowym założeniem obozu będzie, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, zorganizowanie wspólnej debaty na zadany temat z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej. Celem będzie nabycie umiejętności krytycznego myślenia i zdolności szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Poprzez udział w projekcie grupy uczestników będą mogły zintegrować się zarówno ze społeczeństwem polskim, jak i poznać jego specyfikę oraz nurtujące zagadnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej