Prace na materiale źródłowym cz. III - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników

Pogorzele – wieś, która nie istnieje.

Pogorzele to osada powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII. Przed II wojną światową funkcjonowała pod niemiecką nazwą Neuvorwerk. Położona była na linii wałów śląskich, przy drodze z Przemkowa do Studzianki. W sierpniu 1904 roku wieś strawił pożar, a po miejscowości pozostały zgliszcza i ruiny. W latach 30-tych XX wieku miejscowość została odbudowana przez koncern tytoniowy „Reemtsma” z Hamburga, jako wzorcowa osada robotników leśnych.  Domy w osadzie były przestrzenne, zbudowane z drewnianych bali, pokrytych strzechą. Budynki były wybudowane na planie koła a w centrum miejscowości znajdowała się świetlica. Przed ponownym pożarem miejscowość miała być  zabezpieczona wieżą przeciwpożarowa, na której dyżurował strażnik i wypatrywał niebezpieczeństwa.  Po II wojnie światowej osada została ponownie zasiedlona przez polskich mieszkańców, ale na mocy dekretu urzędowego wysiedlono ich a teren został przejęty przez wojsko sowiecie. Dziś możemy podziwiać ciekawą i charakterystyczną zabudowę osady na starych kartach pocztowych, które ocalił los od zniszczenia w przeciwieństwie do nieistniejącej już dziś miejscowości, po której pozostał tylko las i podstawa wieży przeciwpożarowej. 

Źródła i zdjęcia: Wratislaviae Amici; Dolny Śląsk, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 2006.

IV
Nasza historia najnowsza
obóz liderski o tematyce historycznej

tematyka obejmuje przeprowadzenie zajęć dotyczących polskiej historii najnowszej i poznanie aktualnych wydarzeń z polskiej polityki, istotnych dla rozwoju kraju. Uczestnicy, pracując w grupach, będą prowadzili badania na autentycznych dokumentach historycznych, odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz będą uczestniczyć w spotkaniach z politykami i liderami polskiej sceny politycznej. W wyniku projektu młodzi uczestnicy będą mogli zorientować się w bieżącej historii kraju, a także polityce, jak również zdobyć niezbędną wiedzę jako podstawę do formułowania i wysuwania indywidualnych hipotez oraz wniosków. Końcowym założeniem obozu będzie, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, zorganizowanie wspólnej debaty na zadany temat z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej. Celem będzie nabycie umiejętności krytycznego myślenia i zdolności szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Poprzez udział w projekcie grupy uczestników będą mogły zintegrować się zarówno ze społeczeństwem polskim, jak i poznać jego specyfikę oraz nurtujące zagadnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej