Prace na materiale źródłowym cz. IV - kolaż wykonany na zajęciach przez uczestników

Dawny Luboszów -  dziś najmniejsza wieś w Polsce.

Luboszów to najmniejsza wieś w Polsce połozona w odległości 22 km od Bolesławca w gminie Osiecznica. Do 1945 roku funcjonowała w obrębie administracyjnym „Lipschau-Dohms”. Przed II wojną światową była to osada prężnie się rozwijająca z małą stacją kolejową położoną na trasie Jelenia Góra - Żagań. W latach 1668-69 wzniesiono kościół ewangelicki otoczony cmentarzem oraz powstała szkoła. W 1740 roku udzielono ponad 120 chrztów. W XVIII wieku wieś pochłonął pożar, po którym została odbudowana. W 1861 roku osadę zamieszkiwało 448 osób a w latach 30-tych XX wieku było 377 mieszkańców. Działały tu m. in tartak, młyn i gospoda. W 1945 roku niemieccy mieszkańcy wsi opuścili swoje domy a rosjanie nie pozwolili się tu osiedlać ze względu na bliskość poligonu. Pierwszy mieszkaniec wprowadził się w 1957 roku a obecnie istnieje tu jedno gospodarstwo zajmujące się pszczelarstwem. Dziś po „Lipschau-Dohms” pozostały tylko drzewa i zarosla a my możemy podziwiać infrastrukturę wsi na zachowanych kartach pocztowych i zdjęciach, które przetrwały burzliwe dzieje historii. 

Źródła i zdjęcia: Wratislaviae Amici, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, sygn. 89/726/0/-/1.

IV
Nasza historia najnowsza
obóz liderski o tematyce historycznej

tematyka obejmuje przeprowadzenie zajęć dotyczących polskiej historii najnowszej i poznanie aktualnych wydarzeń z polskiej polityki, istotnych dla rozwoju kraju. Uczestnicy, pracując w grupach, będą prowadzili badania na autentycznych dokumentach historycznych, odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz będą uczestniczyć w spotkaniach z politykami i liderami polskiej sceny politycznej. W wyniku projektu młodzi uczestnicy będą mogli zorientować się w bieżącej historii kraju, a także polityce, jak również zdobyć niezbędną wiedzę jako podstawę do formułowania i wysuwania indywidualnych hipotez oraz wniosków. Końcowym założeniem obozu będzie, w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, zorganizowanie wspólnej debaty na zadany temat z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej. Celem będzie nabycie umiejętności krytycznego myślenia i zdolności szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Poprzez udział w projekcie grupy uczestników będą mogły zintegrować się zarówno ze społeczeństwem polskim, jak i poznać jego specyfikę oraz nurtujące zagadnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej