Podczas zajęć
10.06.2015
Najważniejsze, to mieć odpowiedni pomysł i umieć go zaprezentować innym.Potem trzeba jeszcze trochę cierpliwości, umiejętności współpracy, by na końcu móc podziwiać efekt finalny. Młodzi liderzy ciężko pracują nad... więcej
Wieczór poetycki w pułtuskim liceum
10.06.2015
Takie spotkania, to świetna okazja do integracji. więcej
Zaczynamy :)
08.06.2015
Uczestnicy pierwszego z serii 11 obozów liderskich projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjechali do Pułtuska z... więcej
I
Z teatrem za pan brat
obóz liderski o tematyce teatralnej

warsztaty teatralne, w których grupa zostanie podzielona na zespoły. Każdy zespół będzie realizował inne działanie. Pierwszy zespół przygotuje etiudę teatralną, drugi zespół będzie odpowiadał za przygotowanie materiałów promujących przedstawienie, opracowanie ulotek, plakatu i filmiku. Trzeci zespół zaprojektuje, skompletuje i wykona scenografię oraz stroje. Czwarty zespół przygotuje materiał dźwiękowy i światło. W pierwszym etapie cała grupa opracuje wspólny plan działania, wybierze materiał literacki, który będzie poddany realizacji. W drugim etapie - odbędzie się spotkanie z lokalną grupą teatralną, działającą w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Następnie uczestnicy obejrzą przedstawienie w teatrze w Warszawie. Każdy zespół opracuje własną strategię działania. Trzeci etap, to praca nad przygotowaniem etiudy. Czwarty etap - prezentacja przedstawienia dla lokalnej społeczności na scenie w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki. Za realizację poszczególnych segmentów będą odpowiedzialni liderzy zespołów. Celem projektu będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską, poszerzenie kompetencji z zakresu organizacji wydarzeń, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu teatru, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników i zdobycie umiejętności realizacji projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej