Próby

Jest wesoło. Jest dobrze :)

I
Z teatrem za pan brat
obóz liderski o tematyce teatralnej

warsztaty teatralne, w których grupa zostanie podzielona na zespoły. Każdy zespół będzie realizował inne działanie. Pierwszy zespół przygotuje etiudę teatralną, drugi zespół będzie odpowiadał za przygotowanie materiałów promujących przedstawienie, opracowanie ulotek, plakatu i filmiku. Trzeci zespół zaprojektuje, skompletuje i wykona scenografię oraz stroje. Czwarty zespół przygotuje materiał dźwiękowy i światło. W pierwszym etapie cała grupa opracuje wspólny plan działania, wybierze materiał literacki, który będzie poddany realizacji. W drugim etapie - odbędzie się spotkanie z lokalną grupą teatralną, działającą w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Następnie uczestnicy obejrzą przedstawienie w teatrze w Warszawie. Każdy zespół opracuje własną strategię działania. Trzeci etap, to praca nad przygotowaniem etiudy. Czwarty etap - prezentacja przedstawienia dla lokalnej społeczności na scenie w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki. Za realizację poszczególnych segmentów będą odpowiedzialni liderzy zespołów. Celem projektu będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską, poszerzenie kompetencji z zakresu organizacji wydarzeń, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu teatru, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników i zdobycie umiejętności realizacji projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej