Projekt Akademia Liderów - LIDERZY PL

Dzięki inicjatywie uczestników obozu "Polska mi w duszy gra" został założony na platformie YouTube kanał: Liderzy Pl,  na którym młodzi Polacy z kraju i zza granicy mogą podzielić się sprawami dla nich ważnymi, zamieszczać nakręcone przez siebie filmiki i nagrane podcasty.

Podcast Jakuba - uczestnika obozu "Polska mi w duszy gra".  

 

I
Polska mi w duszy gra
Muzyczno-artystyczny

Obóz zorganizowany w ramach projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 2016 dla 60 uczestników z Litwy i USA

- warsztaty muzyczno – artystyczne zakładające wspólne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki (koncert muzyczny lub pokaz taneczny – w zależności od predyspozycji i umiejętności uczestników). Warsztaty prowadzone metodą projektową, a także pracy w grupach.

Celem projektu jest kształtowanie postaw liderskich, rozwijanie poszczególnych talentów uczestników warsztatów, rozwijanie zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw uczestników projektu, a także integracja z lokalnym środowiskiem mieszkańców.

Projekt realizowany w ramach umowy nr MEN/2016/DSWM/492 z dnia 02.06.2016
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej