Projekt Akademia Liderów - To właśnie Wilno - uczniowie gimnazjum Adama Mickiewicza i Jana Pawła II

Projekt zrealizowany przez uczniów Gimnazjum Adama Mickiewicza i Jana Pawła II w Wilnie - uczestników obozu "Polska mi w duszy gra". 

To właśnie Wilno - to gra miejska o tematyce historycznej zorganizowana dla uczniów z Polski, którzy przebywali w Wilnie na obozie naukowym. Gra rozgrywała się w najbardziej reprezentatywnych częściach miasta, po krótkim wprowadzeniu historycznym odbywał się quiz, a także rozdzielane były zadania do wykonania.

I
Polska mi w duszy gra
Muzyczno-artystyczny

Obóz zorganizowany w ramach projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 2016 dla 60 uczestników z Litwy i USA

- warsztaty muzyczno – artystyczne zakładające wspólne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki (koncert muzyczny lub pokaz taneczny – w zależności od predyspozycji i umiejętności uczestników). Warsztaty prowadzone metodą projektową, a także pracy w grupach.

Celem projektu jest kształtowanie postaw liderskich, rozwijanie poszczególnych talentów uczestników warsztatów, rozwijanie zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw uczestników projektu, a także integracja z lokalnym środowiskiem mieszkańców.

Projekt realizowany w ramach umowy nr MEN/2016/DSWM/492 z dnia 02.06.2016
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej