Wianki

23 czerwca mieliśmy okazję wziąć udział w imprezie organizowanej przez społeczność miasta Pułtusk. Podczas Wianków odbyły się m.in. pokazy taneczne grup dziecięcych i młodzieżowych z Pułtuska, gwoździem programu był doskonały występ Studia Tanecznego SWAG. Po występach uczestnicy obozu mieli okazję zapoznać się z tancerzami, oraz zrobić kilka pamiątkowych zdjęć. Po koncertach mogliśmy także zobaczyć ceremonię poświęcenia wody w rzece Narew oraz tradycyjne już puszczanie wianków po rzece.

II
Co mi w duszy gra?
obóz liderski o tematyce muzyczno - artystycznej

warsztaty muzyczno – artystyczne zakładają wspólne pełne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki (koncert muzyczny lub pokaz taneczny – w zależności od predyspozycji i umiejętności uczestników). Warsztaty odbywać się będą metodą projektową, a także pracy w grupach. Cały zespół podzielony zostanie na mniejsze grupy kilkuosobowe, które skupiać się będą na realizacji odpowiednich działań, składających się na organizację całego projektu. Planowane jest utworzenie grupy odpowiedzialnej za promocję medialną i reklamę wydarzenia w lokalnej społeczności mieszkańców, grupy odpowiedzialnej za choreografię, a także scenografię, grupy odpowiedzialnej za odpowiednią akustykę i oświetlenie oraz wreszcie grupy wykonawców, których zadaniem będzie dobór i wykonanie repertuaru. Celem projektu będzie rozwijanie poszczególnych talentów uczestników warsztatów, rozwijanie zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw uczestników projektu, a także integracja z lokalnym środowiskiem mieszkańców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej