Wspomnienia

Dziękujemy za rewelacyjny występ, wspólne chwile i niezapomniane wrażenia!

Miło jest wracać do takich wspomnień :)

Na specjalnym gościnnym koncercie dla uczestników obozu muzycznego Akademii Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wystąpiła wileńska grupa Ad'Astra oraz Vitaly Voronko z Białorusi - uczestnicy III Festiwalu Krzysztofa Klenczona w Pułtusku.

II
Co mi w duszy gra?
obóz liderski o tematyce muzyczno - artystycznej

warsztaty muzyczno – artystyczne zakładają wspólne pełne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki (koncert muzyczny lub pokaz taneczny – w zależności od predyspozycji i umiejętności uczestników). Warsztaty odbywać się będą metodą projektową, a także pracy w grupach. Cały zespół podzielony zostanie na mniejsze grupy kilkuosobowe, które skupiać się będą na realizacji odpowiednich działań, składających się na organizację całego projektu. Planowane jest utworzenie grupy odpowiedzialnej za promocję medialną i reklamę wydarzenia w lokalnej społeczności mieszkańców, grupy odpowiedzialnej za choreografię, a także scenografię, grupy odpowiedzialnej za odpowiednią akustykę i oświetlenie oraz wreszcie grupy wykonawców, których zadaniem będzie dobór i wykonanie repertuaru. Celem projektu będzie rozwijanie poszczególnych talentów uczestników warsztatów, rozwijanie zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw uczestników projektu, a także integracja z lokalnym środowiskiem mieszkańców.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej