Spotkanie z dr Modzalewskim

Oprócz warsztatów liderskich, poznawania lokalnej kultury i sztuki regionu Mazowsza, uczestnicy obozu Sztuka Lokalna biorą także udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami lokalnych instytucji.

Jednym z takich spotkań był specjalny wykład dla naszych liderów, który poprowadził dr Modzalewski. Podczas wykładu można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat szkolnictwa i systemy studiów wyższych w Polsce.

III
Sztuka lokalna
obóz liderski dotyczący sztuki i architektury

blok realizuje tematykę artystyczną. W jego skład wchodzą warsztat z historii sztuki i architektury. Zostanie prowadzony metodą projektu działania lokalnego. Pierwszy etap zakłada gruntowną sferę dydaktyczną, realizującą materiał z zakresu historii sztuki i architektury (terminologia malarska i architektoniczna). Drugi etap będzie polegał na zapoznaniu się ze sztuką (malarstwem i rzeźbą) oraz architekturą lokalną, zwiedzanie miejscowych zabytków, wykorzystanie wiedzy nabytej w etapie pierwszym do opisu, swobodnej rozmowy na temat miejscowej sztuki i architektury. Trzeci etap - pozyskanie kontaktów z lokalnymi artystami, miłośnikami sztuki. Szukanie lokalnych artystów, rzemieślników, zapoznanie się z ich twórczością, próba nakłonienia artystów do współpracy (zaoferowanie lokalnej reklamy i promocji). Czwarty etap zakłada zorganizowanie wystawy/jarmarku w mieście (pozyskanie sponsorów, pomocników, wolontariuszy), zainteresowanie Polską młodzież sztuką i architekturą. Podział grupy na kilka podgrup zajmujących się: - organizacją miejsca do ekspozycji (rynek, plac, świetlica); - pozyskaniem sponsorów, wolontariuszy (kontakty z miejscową młodzieżą); - reklamą przedsięwzięcia, do zachęcenia ludzi do odwiedzenia wystawy (plakaty, ogłoszenia); - oprawą spotkania/wystawy (muzyka, wstęp, przedstawienie, przygotowanie prezentacji twórców i ich dzieł). Celem będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską, poszerzenie umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu sztuki i architektury, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej