Sztuka lokalna - zaczynamy!

Dnia 22 czerwca rozpoczął się kolejny z serii obozów liderskich Akademii Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Tym razem na Zamku w Pułtusku powitaliśmy uczestników z Ukrainy. 

Przez kolejne dwa tygodnie uczestnicy poznawać będą tajniki przywództwa, kreowania własnego wizerunku, współpracy, oraz poznawać sekrety sztuki lokalnej Mazowsza, aby na koniec zaskoczyć nas wspólnie przygotowanym wydarzeniem artystycznym. Jakim? Już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów! 

Nasze wspólne spotkania rozpoczęliśmy od zwiedzenia wystawy w lokalnej Galerii Sztuki w Pułtusku, gdzie mogliśmy poznać stuletnią historię kinematografii w Pułtusku, oraz Muzeum Regionalnego. 

III
Sztuka lokalna
obóz liderski dotyczący sztuki i architektury

blok realizuje tematykę artystyczną. W jego skład wchodzą warsztat z historii sztuki i architektury. Zostanie prowadzony metodą projektu działania lokalnego. Pierwszy etap zakłada gruntowną sferę dydaktyczną, realizującą materiał z zakresu historii sztuki i architektury (terminologia malarska i architektoniczna). Drugi etap będzie polegał na zapoznaniu się ze sztuką (malarstwem i rzeźbą) oraz architekturą lokalną, zwiedzanie miejscowych zabytków, wykorzystanie wiedzy nabytej w etapie pierwszym do opisu, swobodnej rozmowy na temat miejscowej sztuki i architektury. Trzeci etap - pozyskanie kontaktów z lokalnymi artystami, miłośnikami sztuki. Szukanie lokalnych artystów, rzemieślników, zapoznanie się z ich twórczością, próba nakłonienia artystów do współpracy (zaoferowanie lokalnej reklamy i promocji). Czwarty etap zakłada zorganizowanie wystawy/jarmarku w mieście (pozyskanie sponsorów, pomocników, wolontariuszy), zainteresowanie Polską młodzież sztuką i architekturą. Podział grupy na kilka podgrup zajmujących się: - organizacją miejsca do ekspozycji (rynek, plac, świetlica); - pozyskaniem sponsorów, wolontariuszy (kontakty z miejscową młodzieżą); - reklamą przedsięwzięcia, do zachęcenia ludzi do odwiedzenia wystawy (plakaty, ogłoszenia); - oprawą spotkania/wystawy (muzyka, wstęp, przedstawienie, przygotowanie prezentacji twórców i ich dzieł). Celem będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską, poszerzenie umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu sztuki i architektury, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej