Zwiedzamy Kuźnię Kurpiowską

Nieopodal Pułtuska w Pniewie, w samym środku Puszczy Białej, znajduje się nieduży murowany dom... Nie jest to jednak zwyczajny dom, to siedziba Kuźni Kurpiowskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna. Kuźnia to także wspaniały ośrodek zajęć i warsztatów, prowadzonych przez przemiłe panie gospodynie ubrane w regionalne stroje. To miejsce spotkań dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sztuce lokalnej tego obszaru. Dnia 29.06. odwiedziliśmy ten obiekt z uczestnikami obozu Sztuka Lokalna Akademii Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Były prezentacje, były warsztaty rękodzielnicze, garncarskie, był nawet kowal, który uczył uczestników sztuki kowalstwa.

Prace zrobione podczas wspólnych warsztatów zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy na zakończenie obozu liderskiego.

III
Sztuka lokalna
obóz liderski dotyczący sztuki i architektury

blok realizuje tematykę artystyczną. W jego skład wchodzą warsztat z historii sztuki i architektury. Zostanie prowadzony metodą projektu działania lokalnego. Pierwszy etap zakłada gruntowną sferę dydaktyczną, realizującą materiał z zakresu historii sztuki i architektury (terminologia malarska i architektoniczna). Drugi etap będzie polegał na zapoznaniu się ze sztuką (malarstwem i rzeźbą) oraz architekturą lokalną, zwiedzanie miejscowych zabytków, wykorzystanie wiedzy nabytej w etapie pierwszym do opisu, swobodnej rozmowy na temat miejscowej sztuki i architektury. Trzeci etap - pozyskanie kontaktów z lokalnymi artystami, miłośnikami sztuki. Szukanie lokalnych artystów, rzemieślników, zapoznanie się z ich twórczością, próba nakłonienia artystów do współpracy (zaoferowanie lokalnej reklamy i promocji). Czwarty etap zakłada zorganizowanie wystawy/jarmarku w mieście (pozyskanie sponsorów, pomocników, wolontariuszy), zainteresowanie Polską młodzież sztuką i architekturą. Podział grupy na kilka podgrup zajmujących się: - organizacją miejsca do ekspozycji (rynek, plac, świetlica); - pozyskaniem sponsorów, wolontariuszy (kontakty z miejscową młodzieżą); - reklamą przedsięwzięcia, do zachęcenia ludzi do odwiedzenia wystawy (plakaty, ogłoszenia); - oprawą spotkania/wystawy (muzyka, wstęp, przedstawienie, przygotowanie prezentacji twórców i ich dzieł). Celem będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską, poszerzenie umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu sztuki i architektury, a także rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej