Z młodzieżą z Liceum

W piątek odbyło się spotkanie z młodzieżą uczącą się w Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. Podczas zajęć młodzi liderzy z Litwy opowiedzieli i pokazali na wspólnie przygotowanych prezencacjach o swoich szkołach, o tym co warto wiedzieć o Litwie i Polakach tam mieszkających. Uczniowie Liceum wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji o Adamie Mickiewiczu, a także dowiedzieli się więcej na temat projektu Akademia Liderów. Sami także przygotowali dla nas cenne informacje o swojej szkole, a także systemie edukacji w Polsce. Następnie wszyscy uczniowie mogli zintegrować się podczas wspólnych zabaw i pracy w grupach. 

Dziękujemy Dyrekcji Liceum za zaproszenie nas do udziału w spotkaniu! 

IX
Żyję zdrowo i ekologicznie
obóz liderski dotyczący zdrowego trybu życia

obóz zakłada realizację tematu z zakresu zdrowego odżywiania się, poznania różnych stylów odżywiania się oraz idei życia ekologicznego. Obóz będzie poprowadzony metodą projektu działania w sferze lokalnej. Uczestnicy podzieleni na grupy będą uczyć się o wpływie składników odżywczych na organizm. Grupa spróbuje przedstawić argumenty miejscowym właścicielom restauracji na problem tradycyjnych menu wykluczających alternatywne style odżywiania się. Projekt zakłada stworzenie przez uczestników dla Polskiej młodzieży warsztatów zdrowego stylu życia. Uczestnicy poprowadzą cykl wykładów na temat ekologicznego stylu życia (odżywianie się, mieszkanie, komunikacja, ochrona środowiska). Kolejnym etapem będzie podział grupy na podgrupy, które poprowadzą serię wykładów z uwzględnieniem filozofii, założeń oraz idei. Grupa będzie musiała zająć się organizacją miejsca, pozyskaniem sponsorów, wolontariuszy, reklamą wydarzenia, oprawą spotkania. Celem będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską. Poszerzenie umiejętności reagowania na współczesne problemy, a także nabycie wiedzy na temat aktualnych stylów życia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej