Zajęcia z fitness - w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Nic tak nie poprawia nastroju jak zajęcia ruchowe w pozytywnej atmosferze, w towarzystwie dobrej muzyki i świetnego instruktora! Zajęcia w Fitness Clubie PALLADIUM okazały się strzałem w dziesiątkę.

Dziękujemy!

IX
Żyję zdrowo i ekologicznie
obóz liderski dotyczący zdrowego trybu życia

obóz zakłada realizację tematu z zakresu zdrowego odżywiania się, poznania różnych stylów odżywiania się oraz idei życia ekologicznego. Obóz będzie poprowadzony metodą projektu działania w sferze lokalnej. Uczestnicy podzieleni na grupy będą uczyć się o wpływie składników odżywczych na organizm. Grupa spróbuje przedstawić argumenty miejscowym właścicielom restauracji na problem tradycyjnych menu wykluczających alternatywne style odżywiania się. Projekt zakłada stworzenie przez uczestników dla Polskiej młodzieży warsztatów zdrowego stylu życia. Uczestnicy poprowadzą cykl wykładów na temat ekologicznego stylu życia (odżywianie się, mieszkanie, komunikacja, ochrona środowiska). Kolejnym etapem będzie podział grupy na podgrupy, które poprowadzą serię wykładów z uwzględnieniem filozofii, założeń oraz idei. Grupa będzie musiała zająć się organizacją miejsca, pozyskaniem sponsorów, wolontariuszy, reklamą wydarzenia, oprawą spotkania. Celem będzie integracja zagranicznej młodzieży z polską. Poszerzenie umiejętności reagowania na współczesne problemy, a także nabycie wiedzy na temat aktualnych stylów życia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej