Poznajemy Pułtusk

Uczestnicy obozu oprócz zajęć, dotyczących liderstwa oraz pracy nad projektem dziennikarskim mają także okazję poznać miasto Pułtusk. W kolejnym dniu naszego pobytu zwiedziliśmy wspaniałe Pułtuskie Muzeum Regionalne, w którym podziwiać można było m.in. odłamki, pochodzące z największego deszczu meteorytów, jaki miał miejsce w Polsce, a także cenne znaleziska archelologiczne z terenów Pułtuska. Odwiedziliśmy także wystawę poświęconą obecności Napoleona w Pułtusku.

VII
Zostań dziennikarzem
obóz liderski o tematyce dziennikarskiej

uczestnicy zajęć, posługując się metodą pracy w grupach, a także metodą projektową, nauczą się zbierania materiału, doboru oraz selekcji przydatnych informacji, aby potem wykorzystać je w tworzeniu egzemplarza gazety lokalnej. Zajęcia będą obejmowały kształcenie zdolności krytycznego myślenia, poszerzanie umiejętności wielopoziomowej synchronizacji danych, tak aby końcowy efekt warsztatów – egzemplarz gazety był całościowym, dobrze skomponowanym tematycznie i stylistycznie, ale także i graficznie, wielopoziomowym tekstem z zakresu kultury i społeczeństwa. W programie warsztatów przewidziane są zajęcia terenowe tj. przeprowadzenie ankiety, sondy społecznej wśród mieszkańców miasta na zadany temat; wyjście na wydarzenie kulturalne do kina, do muzeum lub do galerii sztuki (a potem napisanie recenzji danego wydarzenia), zbieranie tzw. „gorących” materiałów z życia społeczności miejskiej i napisanie na ich podstawie reportażu. Uczestnicy warsztatu poprzez zajęcia praktyczne poznają pracę redakcyjno-korektorską, zintegrują się ze społecznością lokalną i jej problemami, a także wzbogacą umiejętności w zakresie planowania i organizacji projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej