Poznajemy dziedzictwo - zwiedzamy Twierdzę Modlin

27 sierpnia odbyła się wycieczka do Nowego Dworu Mazowieckiego. Młodzi liderzy zwiedzili zabytkową Twierdzę Modlin. Podczas wycieczki odbyła się terenowa lekcja historii, młodzież zwiedziła zabytkowy cmentarz przy twierdzy, a także dowiedziała się m.in. o tym co wspólnego miał Napoleon z Modlinem. Zwiedzanie podziemnych korytarzy twierdzy obfitowało w wiele zaskakujących przygód - na naszej trasie spotkaliśmy nietoperze oraz kozice, które z rozmachem przecięły nasz szlak pomiędzy murami twierdzy. 

VIII
Zostań dziennikarzem
obóz liderski o tematyce dziennikarskiej

uczestnicy zajęć, posługując się metodą pracy w grupach, a także metodą projektową, nauczą się zbierania materiału, doboru oraz selekcji przydatnych informacji, aby potem wykorzystać je w tworzeniu egzemplarza gazety lokalnej. Zajęcia będą obejmowały kształcenie zdolności krytycznego myślenia, poszerzanie umiejętności wielopoziomowej synchronizacji danych, tak aby końcowy efekt warsztatów – egzemplarz gazety był całościowym, dobrze skomponowanym tematycznie i stylistycznie, ale także i graficznie, wielopoziomowym tekstem z zakresu kultury i społeczeństwa. W programie warsztatów przewidziane są zajęcia terenowe tj. przeprowadzenie ankiety, sondy społecznej wśród mieszkańców miasta na zadany temat; wyjście na wydarzenie kulturalne do kina, do muzeum lub do galerii sztuki (a potem napisanie recenzji danego wydarzenia), zbieranie tzw. „gorących” materiałów z życia społeczności miejskiej i napisanie na ich podstawie reportażu. Uczestnicy warsztatu poprzez zajęcia praktyczne poznają pracę redakcyjno-korektorską, zintegrują się ze społecznością lokalną i jej problemami, a także wzbogacą umiejętności w zakresie planowania i organizacji projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej