Projekt Akademia Liderów - LIDERZY PL
30.09.2016
Dzięki inicjatywie uczestników obozu "Polska mi w duszy gra" został założony na platformie YouTube kanał: Liderzy Pl,na którym młodzi Polacy z kraju i zza granicy mogą podzielić się sprawami dla nich ważnymi,... więcej
Projekt Akademia Liderów - To właśnie Wilno - uczniowie gimnazjum Adama Mickiewicza i Jana Pawła II
28.09.2016
Projekt zrealizowany przez uczniów Gimnazjum Adama Mickiewicza i Jana Pawła II w Wilnie - uczestników obozu "Polska mi w duszy gra". To właśnie Wilno - to gra miejska o tematyce historycznej zorganizowana dla... więcej
Projekt Akademia Liderów - Projekcja filmu
27.09.2016
Projekcja filmu przedstawiającego historię szkołyprzygotowanego przez uczniów Wileńskiej Szkoły Średniej Lazdynai - uczestników obozu "Polska mi w duszy gra" pod opieką pani Diany Markiewicz i pani Diany Boguszkodla... więcej
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz1
27.09.2016
Przedstawienie teatralno-muzycznez okazji Dnia Językówprzygotowane przez uczestników obozu "Polska mi w duszy gra" pod opieką pani Diany Markiewiczdla uczniów z polskich szkół goszczących w Wilnie na obozie... więcej
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz2
27.09.2016
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz3
27.09.2016
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz4
27.09.2016
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz5
27.09.2016
Projekt Akademia Liderów Wileńska Szkoła Średnia Lazdynai cz6
27.09.2016
Projekt Akademia Liderów - Witajcie w naszej szkole
26.09.2016
Prezentacja szkoływykonanadla gości z Polski - uczniów szkół ponadgimnazjalnych, goszczących w Wilnie na obozie naukowym. Projekt wykonali uczniowie Wileńskiej Szkoły Średniej Lazdynai - uczestnicy obozu "Polska mi w duszy... więcej
I
Polska mi w duszy gra
Muzyczno-artystyczny

Obóz zorganizowany w ramach projektu Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 2016 dla 60 uczestników z Litwy i USA

- warsztaty muzyczno – artystyczne zakładające wspólne opracowanie i zorganizowanie wydarzenia kulturalnego w zakresie muzyki (koncert muzyczny lub pokaz taneczny – w zależności od predyspozycji i umiejętności uczestników). Warsztaty prowadzone metodą projektową, a także pracy w grupach.

Celem projektu jest kształtowanie postaw liderskich, rozwijanie poszczególnych talentów uczestników warsztatów, rozwijanie zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowanie postaw uczestników projektu, a także integracja z lokalnym środowiskiem mieszkańców.

Projekt realizowany w ramach umowy nr MEN/2016/DSWM/492 z dnia 02.06.2016
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej